Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Sociální práce ve zdravotnickém zařízení Role zdravotně sociálního pracovníka v LDN : bakalářská práce

Kováčová, Denisa (Autor diplomové práce nebo disertace). Vorlová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Nentvichová Novotná, Renáta (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok) (Zobrazit)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1953 424480030679 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 59 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Výsledné hodnocení: Výborně
Sociální práce
Pastorační a sociální práce
Datum obhajoby: 28-01-2013
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.: The main aim of the thesis entitled Social Work in health facility - the role of health-social worker in hospital for long-term patients is the issue of seniors hospitalized in hospital for long-term patients at the University Hospital in Motol. The thesis emphasizes the need for social services in a health facility, the role and status health-social worker in a multidisciplinary team providing comprehensive care for patients. In the theoretical part of the thesis contains chapters that are focused on social work in a health facility, the definition of health-social worker, role and activities of a health-social worker in hospital for the logn-term patients, hospitalized seniors problem situations which health-social worker meets frequently and provision of social counselling and provision of aftercare. The practical part consists of case reports of patients that are related to some difficult cases or situations. In these case studies is to be made need health-social worker in hospital for the long-term patients and thus the necessity of social work in health care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: sociální práce zdravotnictví Léčebny pro dlouhodobě nemocné následná péče senioři
LDR 03769ntm a22003137a 4500
00117913
003CZ-PrJAB
00520201013094050.0
008130709s2013 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CONS)17913
035 . ‡a(CZ PrCU)001601420
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312
072 7. ‡a364-1/-7 ‡xDruhy sociální pomoci a služeb ‡2Konspekt ‡918
1001 . ‡aKováčová, Denisa ‡4dis
24510. ‡aSociální práce ve zdravotnickém zařízení Role zdravotně sociálního pracovníka v LDN : ‡bbakalářská práce / ‡cDenisa Kováčová ; vedoucí práce Marie Vorlová ; oponent práce Renáta Nentvichová Novotná
24633. ‡aSocial Work in health facility The role of health-social worker in hospital for long-term patiens
260 . ‡aPraha : ‡bUniverzita Karlova v Praze, ‡c2013
300 . ‡a59 s. : ‡bpříl. ; ‡c30 cm
500 . ‡aDatum obhajoby: 28-01-2013
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
520 . ‡aHlavním tématem této práce je problematika seniorů hospitalizovaných v Léčebně pro dlouhodobě nemocné ve FN v Motole. V práci je zdůrazňována potřebnost sociální služby ve zdravotnickém zařízení, role a postavení zdravotně sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu zajišťujícího komplexní péči o pacienty. V teoretické části práce jsou obsaženy kapitoly, které jsou zaměřeny na sociální práci ve zdravotnickém zařízení, vymezení pojmu zdravotně sociální pracovník, roli a činnosti zdravotně sociálního pracovníka v Léčebně pro dlouhodobě nemocné, problémové situace hospitalizovaných seniorů se kterými se zdravotně sociální pracovník nejčastěji setkává a na poskytování sociálního poradenství a zajišťování následné péče. Praktickou část práce tvoří kasuistiky pacientů, které se vztahují k některým obtížným případům či situacím. Na těchto kasuistikách je znázorněna role zdravotně sociálního pracovníka v Léčebně pro dlouhodobě nemocné a potažmo to, proč je sociální práce ve zdravotnickém zařízení tak potřebná a důležitá. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aThe main aim of the thesis entitled Social Work in health facility - the role of health-social worker in hospital for long-term patients is the issue of seniors hospitalized in hospital for long-term patients at the University Hospital in Motol. The thesis emphasizes the need for social services in a health facility, the role and status health-social worker in a multidisciplinary team providing comprehensive care for patients. In the theoretical part of the thesis contains chapters that are focused on social work in a health facility, the definition of health-social worker, role and activities of a health-social worker in hospital for the logn-term patients, hospitalized seniors problem situations which health-social worker meets frequently and provision of social counselling and provision of aftercare. The practical part consists of case reports of patients that are related to some difficult cases or situations. In these case studies is to be made need health-social worker in hospital for the long-term patients and thus the necessity of social work in health care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Výborně
6530 . ‡asociální práce ‡azdravotnictví ‡aLéčebny pro dlouhodobě nemocné ‡anásledná péče ‡asenioři
7001 . ‡aVorlová, Marie ‡4ths
7001 . ‡aNentvichová Novotná, Renáta ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bEvangelická teologická fakulta
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/131916 ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK)
910 . ‡aABG312
901 . ‡a17913 ‡bCZ-PrJAB ‡c17913 ‡tbiblio
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje