Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguKompetence lektora primární prevence v rámci Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny : bakalářská práce / Anna Höschlová ; vedoucí práce Marie Vorlová ; oponent práce Vladimír Mašát

Höschlová, Anna (Autor diplomové práce nebo disertace). Vorlová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Mašát, Vladimír (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1925 424480030702 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 63 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 26-06-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Ve své práci se zabývám otázkou kompetencemi lektora primární prevence v rámci Krestanské pedagogicko-psychologické poradny. Cílem práce je definovat pojem kompetentní lektor primární prevence, vymezit jeho kompetence a roli v procesu primární prevence realizované Krestanskou pedagogicko-psychologickou poradnou. Praktická cást pak obsahuje analýzu a následné vyhodnocení deseti strukturovaných rozhovoru s lektory, kterí v této poradne pusobí. Cílem techto rozhovoru je zjistit, zda lektori vedí, jaké jsou jejich kompetence a role, jak vnímají pojetí primární prevence v rámci Krestanské pedagogicko-psychologické poradny a jak hodnotí kvalitu základního výcviku organizovaného poradnou. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
In my work I study the question of competence of a lector of primary prevention at Christian Educational and Psychological Counselling. The aim of the paper is to define the term "a competent lector of primary prevention". Another goal is to specify his/her competence and role in the process of primary prevention implemented by Christian Educational and Psychological Counselling. The practical part contents an analysis and subsequent evaluation of ten structured dialogues with lectors who operate in this counselling institution. The purpose of these dialogues is to determine whether the lectors are aware of what their competences and roles are, and what is their perception of conception of primary prevention by Christian Educational and Psychological Counselling. The lectors' evaluation of the quality of their basic training, which is organised by the counselling institution, is also included in this part. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna lektoři výcvik sociálně patologické jevy prevence

Doplňkové zdroje