Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPotřeby rodin pečujících o seniory s demencí : bakalářská práce / Lucie Vintrlíková ; vedoucí práce Marie Vorlová ; oponent práce Hana Čížková

Vintrlíková, Lucie (Autor diplomové práce nebo disertace). Vorlová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Čížková, Hana (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1976 424480032323 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 83 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Téma potřeb rodin pečujících o seniory s demencí je závažný aktuální společenský jev. Cílem mé bakalářské práce je tyto potřeby popsat s ohledem na to, jak je pomáhá naplnit terénní respitní péče České alzheimerovské společnosti (dále také ČALS). Má práce zjišťuje, zda si pečující rodiny uvědomují své potřeby a jak jsou tyto potřeby naplňovány pomocí terénní respitní péče. Jako příklad jsem zvolila terénní respitní péči, kterou poskytuje Česká alzheimerovská společnost. Uskutečnila jsem čtyři osobní sezení s rodinnými příslušníky pečujícími o seniory s demencí. Na jejich základě jsem stanovila konkrétní potřeby rodinných příslušníků pečujících o tuto specifickou skupinu seniorů a popsala, jak jsou uspokojovány prostřednictvím terénní respitní péče ČALS. Součástí práce jsou přílohy obsahující doslovné přepisy všech čtyř sezení. Dále v přílohách uvádím charakteristiku rodinných příslušníků a jejich blízkých. Výsledek mé práce umožňuje další pohled poskytovatelů péče na potřeby pečujících. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The needs of families carying for seniors suffering by dementia. The needs of families carying for old persons with dementia are serious social issue. The goal of my bachelor s work is to describe those needs with respect to their fulfilment by the field respiting care of Czech alzheimer society (later ČALS). I try to investigate if carying families know their needs and how are their needs fulfilled by the field respiting care. I ve chosen the field respiting care provided by ČALS. I ve organised four personal sessions with families members carying for the senior with dementia. On the basis of sessions I have established specific needs of families members carying for this kind of seniors and I have described how were their needs fulfilled by the field respiting care by ČALS. There are enclosures at the end of my work containing literal transcritions of all four sessions, description and characteristic of involved persons. My work discovery allows another point of view of carying persons needs by care providers. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: senioři demence rodinná péče terénní péče Česká alzheimerovská společnost

Doplňkové zdroje