Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguVzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku : bakalářská práce / Erika Sychrová ; vedoucí práce Marie Ortová ; oponent práce Eva Klípová

Sychrová, Erika (Autor diplomové práce nebo disertace). Ortová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Klípová, Eva (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1978 424480032333 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 09-09-2013
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce se nazývá Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku. Práce je členěna do třech hlavních kapitol. První kapitola je věnována terminologii, která se týká dané problematiky, objevují se zde termíny jako mentální postižení, mentální retardace, její klasifikace, socializace, integrace, inkluze a vyrovnávání příležitostí. Ve druhé kapitole jsou postupně vypsány podmínky v oblasti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením platné pro Českou republiku včetně vyjmenování různých typů vzdělávacích zařízení a jejich výhody a nevýhody. Třetí kapitola se věnuje praktické části, jsou zde vymezeny možnosti vzdělání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku, dále jsou zde zkoumány možnosti individuální a skupinové integrace v tomto regionu, a spolupráce jednotlivých škol se speciálně pedagogickým centrem. Také jsou zde vyjmenovány možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním postižením a v závěru pak kazuistika jako konkrétní příklad možného způsobu vzdělání osoby s mentálním postižením Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The name of this bachelor thesis is Education of persons with mental disabilities in Olomouc region. It introduces choices of educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region. The thesis consists of three main chapters. There are several therms regarding to the issue in the first chapter such as mental disabilities, mental retardation and its classification, socialization, integration and equalization of opportunities. The second chapter is concentrated on coniditons in educational sphere for persons with mental disabilities in the Czech republic including listing many types of educational institutions and their pros and cons. The third chapter consists of practical part of this thesis. It is focused on the educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region, chances of individual and group integration in this region, and cooperation between schools and special-pedagogical centre. There are also named posibilities of lifelong education for persons with mental disabilities and at the end, there is a casuistry as the example of possible ways of education for persons with mental disabilities. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Dobře
Téma: Olomouc (Česko : oblast)
mentální retardace integrace vzdělávání schopnosti dovednosti
LDR 03752ntm a22003137a 4500
00118084
003CZ-PrJAB
00520201020101312.0
008130930s2013 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CZ PrCU)001622319
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312
072 7. ‡a316.3 ‡xGlobální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny ‡2Konspekt ‡918
1001 . ‡aSychrová, Erika ‡4dis
24510. ‡aVzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku : ‡bbakalářská práce / ‡cErika Sychrová ; vedoucí práce Marie Ortová ; oponent práce Eva Klípová
24633. ‡aEducation of Persons with Mental Disabilities In Olomouc Region
260 . ‡aPraha : ‡bUniverzita Karlova v Praze, ‡c2013
500 . ‡aDatum obhajoby: 09-09-2013
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
520 . ‡aTato bakalářská práce se nazývá Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku. Práce je členěna do třech hlavních kapitol. První kapitola je věnována terminologii, která se týká dané problematiky, objevují se zde termíny jako mentální postižení, mentální retardace, její klasifikace, socializace, integrace, inkluze a vyrovnávání příležitostí. Ve druhé kapitole jsou postupně vypsány podmínky v oblasti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením platné pro Českou republiku včetně vyjmenování různých typů vzdělávacích zařízení a jejich výhody a nevýhody. Třetí kapitola se věnuje praktické části, jsou zde vymezeny možnosti vzdělání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku, dále jsou zde zkoumány možnosti individuální a skupinové integrace v tomto regionu, a spolupráce jednotlivých škol se speciálně pedagogickým centrem. Také jsou zde vyjmenovány možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním postižením a v závěru pak kazuistika jako konkrétní příklad možného způsobu vzdělání osoby s mentálním postižením ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aThe name of this bachelor thesis is Education of persons with mental disabilities in Olomouc region. It introduces choices of educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region. The thesis consists of three main chapters. There are several therms regarding to the issue in the first chapter such as mental disabilities, mental retardation and its classification, socialization, integration and equalization of opportunities. The second chapter is concentrated on coniditons in educational sphere for persons with mental disabilities in the Czech republic including listing many types of educational institutions and their pros and cons. The third chapter consists of practical part of this thesis. It is focused on the educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region, chances of individual and group integration in this region, and cooperation between schools and special-pedagogical centre. There are also named posibilities of lifelong education for persons with mental disabilities and at the end, there is a casuistry as the example of possible ways of education for persons with mental disabilities. ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Dobře
651 7. ‡aOlomouc (Česko : oblast) ‡2czenas
6530 . ‡amentální retardace ‡aintegrace ‡avzdělávání ‡aschopnosti ‡adovednosti
7001 . ‡aOrtová, Marie ‡4ths
7001 . ‡aKlípová, Eva ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bJabok
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/135592/ ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK)
910 . ‡aABG312
901 . ‡a18084 ‡bCZ-PrJAB ‡c18084 ‡tbiblio

Doplňkové zdroje