Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPodněty biblického pojetí víry, naděje, lásky pro praxi v sociální práci se seniory trpícími demencí / bakalářská práce / Miriam Žilková ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Ladislav Heryán

Žilková, Miriam (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heryán, Ladislav (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1972 424480032126 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 96 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 09-09-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce "Podněty biblického pojetí víry, naděje, lásky pro praxi v sociální práci se seniory trpícími demencí" se zabývá uvedenou problematikou. Snahou autorky je poukázat na vzájemné prolínání teologické etiky a sociální práce a na nezastupitelnost triady víry, naděje a lásky v kvalitní sociální práci s uvedenou cílovou skupinou. Nejprve je předložen biblický pohled na víru, naději a lásku jako duchovní cestu mezi člověkem a Bohem. Dále je představena sociální práce, v níž jsou zároveň víra s nadějí a láskou sledovány. Důležité je přitom biblické pojetí člověka a jeho důstojnosti, pastýřský přístup v sociální práci a zdroje a motivovanost sociálního pracovníka. Konečně je předložena problematika seniora s demencí. Kvalitní sociální práce, která počítá s vírou, nadějí, láskou, pomáhá těmto lidem zajišťovat v maximální možné míře důstojné prožívání této nelehké fáze jejich života. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor's dissertation "Stimuli of the biblical conception of faith, hope and love for social work practice with seniors suffering dementia" deals with the issue presented in the title. The author endavours to point out the overlap between theological ethics and social work and the irreplaceability of the triad of faith, hope and love in high-standard social work with this target group. First the biblical view of faith, hope and love is presented as a spiritual path between God and man. A presentation is then made of social work in which faith, hope and love can be observed, while the biblical conception of man and his dignity is also of importance, as are the sources and motivation behind the social worker and a pastoral approach to social work. In conclusion the entire issue of the elderly suffering dementia is set out. High-standard social work involving faith, hope and love helps these people to the maximum possible extent to achive a dignified experience of this far from easy stage in their life. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: sociální práce senioři demence důstojnost biblický kontext

Doplňkové zdroje