Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Význam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku : bakalářská práce

Madziová, Monika (Autor diplomové práce nebo disertace). Martinek, Michael (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heryán, Ladislav (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1973 424480032337 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 55 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 11-09-2013
Poznámka ke kvalifikační práci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.: Tato bakalářská práce má název Význam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku. Cíl této práce je zjistit jakou funkci a význam má dobrovolnictví při práci s dětmi a mládeží v okrajové čtvrti v Mexiku. Tato práce je napsána na základě mé zkušenosti dobrovolnictví ve městě Ciudad Juaréz v Mexiku. V první kapitole se práce zabývá historií salesiánů a jejich zakladetelem Donem Boskem. Ve druhé kapitole je napsáno o historii salesiánů v Mexiku s popisem některých salesiánských děl. Kapitola třetí se zaměřuje na salesiánské dílo v Ciudad Juaréz, na místní situaci a historii. Ve čtvrté kapitole je probírán termín dobrovolnictví, jeho přínos i úskalí a stručná legislativa. V závěru je výzkum a vyhodnocení dotazníků k tématu významu dobrovolnictví. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: salesiáni oratoře Don Bosco pastorace migrace kriminalita Mexiko
LDR 03046ntm a22003137a 4500
00118090
003CZ-PrJAB
00520131125094545.0
008131002s2013 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CZ PrCU)001623086
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312
072 7. ‡a364-1/-7 ‡xDruhy sociální pomoci a služeb ‡2Konspekt ‡918
1001 . ‡aMadziová, Monika ‡4dis
24510. ‡aVýznam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku : ‡bbakalářská práce / ‡cMonika Madziová ; vedoucí práce Michael Martinek ; oponent práce Ladislav Heryán
24633. ‡aThe Importance of Volunteering Work at the Salesian Oratory in Mexico
260 . ‡aPraha : ‡bUniverzita Karlova v Praze, ‡c2013
300 . ‡a55 s. : ‡bpříl. ; ‡c30 cm
500 . ‡aDatum obhajoby: 11-09-2013
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
520 . ‡aTato bakalářská práce má název Význam dobrovolnictví při práci v salesiánské oratoři v Mexiku. Cíl této práce je zjistit jakou funkci a význam má dobrovolnictví při práci s dětmi a mládeží v okrajové čtvrti v Mexiku. Tato práce je napsána na základě mé zkušenosti dobrovolnictví ve městě Ciudad Juaréz v Mexiku. V první kapitole se práce zabývá historií salesiánů a jejich zakladetelem Donem Boskem. Ve druhé kapitole je napsáno o historii salesiánů v Mexiku s popisem některých salesiánských děl. Kapitola třetí se zaměřuje na salesiánské dílo v Ciudad Juaréz, na místní situaci a historii. Ve čtvrté kapitole je probírán termín dobrovolnictví, jeho přínos i úskalí a stručná legislativa. V závěru je výzkum a vyhodnocení dotazníků k tématu významu dobrovolnictví. ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aThis thesis entlited The importance of volunteering work at the Salesian Oratory in Mexico. The aim of this thesis is to find out the function and importance of the voluntary work with children and youth in the surbubs of Mexico. This thesis is written on basis of my experiences of the volunteering in Ciuadad Juarez, Mexico. The first chapter of the thesis deals with the history of the Salesians and their founder Don Bosco. The second chapter is written about the history of the Salesians in Mexico with a description of some of the Salesian works. Third chapter is focused on the Salesian work in Ciudad Juarez, on the local situation and history. In fourth chapter term of volunteering is desribed, the benefits and difficulties and brief legislation. In conclusion, the research and evaluation of questionnaires on the importance of volunteering. ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Výborně
6530 . ‡asalesiáni ‡aoratoře ‡aDon Bosco ‡apastorace ‡amigrace ‡akriminalita ‡aMexiko
7001 . ‡aMartinek, Michael ‡4ths
7001 . ‡aHeryán, Ladislav ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bJabok
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137838 ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK) ‡zPřístupné po přihlášení
910 . ‡aABG312
901 . ‡a18090 ‡b ‡c18090 ‡tbiblio
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje