Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguRodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení : bakalářská práce / Zdeňka Michálková ; vedoucí práce Marie Vorlová ; oponent práce Vladimír Mašát

Michálková, Zdeňka (Autor diplomové práce nebo disertace). Vorlová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Mašát, Vladimír (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1974 424480032321 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 83 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2013
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Bakalářská práce se věnuje problematice neformálních pečovatelů o nesoběstačného člena rodiny - seniora. Rozebírá podporu a zdroje rodinných pečujících, problémy, zátěž a úskalí této péče. Věnuje se také stáří a rodině obecně. Vychází z odborné literarury, dostupných výzkumů a analýz, informací z MPSV a z šetření v Brně a okolí. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor writing is dealing with the problematic of amateur caregivers who take care of old family members. This writing analyses the support and resources for family carers, the problems, load and pitfall of this care. This writing pays attention to old age and family. It issues from expert literature, available research works, information from MPSV and enquiry in Brno and surroundigs. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: národní programy rodinná péče sociální služby senioři Brno

Doplňkové zdroje