Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Důstojnost seniorů postižených demencí v pobytových zařízeních : bakalářská práce

Pauliová, Eva (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kříž, Bořivoj (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok) (Zobrazit)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1983 424480034677 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 80 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Výsledné hodnocení: Výborně
Sociální práce
Pastorační a sociální práce
Datum obhajoby: 29-01-2014
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2014
Souhrn apod.: The work is dealing with the topic of dignity of seniors impaired with dementia in residential facilities. The objective is to compare specific approaches of the attending personel influencing the clients' dignity focusing on dignity conception from the human rights point of view. In connection with this objective I try to find out which specific approaches lead to strenghtening the human dignity of a man suffering from dementia in residential facilities. To be more illustrative the work includes casuistics and examples from practice. In the introduction I concisely outline the reality of seniors in residential facilities. The work then continues with the description of dementia as an illness, its causes, stages and typology. Further part of the work is trying to view the dignity through Kant's philosophy, human rights documents and christian perspective. Further is the comparison of professional ethic codexes of helping personnel. Practical part of this work is a questionnaire investigation. This investigation is evaluated with the help of graphic representations and the analysis of individual aspects of the answers. Further there is an interview with a catholic priest working in the hospital aftercare focusing on human dignity mapping from a hospital caplan's point of view. Interview with a social worker... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: lidská důstojnost demence senioři dotazníkové šetření
LDR 04054ntm a22003137a 4500
00118356
003CZ-PrJAB
00520201021060731.0
008140219s2014 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CZ PrCU)001679428
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312
072 7. ‡a364 ‡xSociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení ‡2Konspekt ‡918
1001 . ‡aPauliová, Eva ‡4dis
24510. ‡aDůstojnost seniorů postižených demencí v pobytových zařízeních : ‡bbakalářská práce / ‡cEva Pauliová ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Bořivoj Kříž
24633. ‡aHuman Dignity of Seniors with Dementia in Residential Facilities
260 . ‡aPraha : ‡bUniverzita Karlova v Praze, ‡c2014
300 . ‡a80 s. : ‡bpříl. ; ‡c30 cm
500 . ‡aDatum obhajoby: 29-01-2014
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2014
520 . ‡aPráce se zabývá tématem důstojnosti seniorů postižených demencí v pobytových zařízeních. Jejím cílem je porovnat konkrétní přístupy ošetřujícího personálu působící na důstojnost klientů s pojetím důstojnosti z lidsko-právního hlediska. V návaznosti na tento cíl zjišťuje, jaké konkrétní přístupy vedou k posílení důstojnosti člověka trpícího demencí v pobytovém zařízení. Pro větší názornost je práce doplněna kazuistikami a příklady z praxe. V úvodu je stručně nastíněna realita seniorů v pobytových zařízeních. Dále se práce zabývá popisem demence jako nemoci, jejích příčin, stádii a typologiemi. V další části je na lidskou důstojnost nahlíženo z pohledu kantovské filosofie, lidsko-právních dokumentů a křesťanské perspektivy. Práce dále porovnává profesní etické kodexy zaměstnanců pomáhajících profesí. Součástí práce je dotazníkové šetření. Toto šetření je vyhodnoceno pomocí grafů i rozborem jednotlivých aspektů odpovědí. Dále je formou rozhovoru s katolickým knězem pracujícím na LDN mapována lidská důstojnost z pohledu nemocničního kaplana. Rozhovorem se sociální pracovnicí je porovnána "Úmluva o právech osob se zdravotním postižením" s realitou seniorů trpících demencí v pobytových zařízeních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aThe work is dealing with the topic of dignity of seniors impaired with dementia in residential facilities. The objective is to compare specific approaches of the attending personel influencing the clients' dignity focusing on dignity conception from the human rights point of view. In connection with this objective I try to find out which specific approaches lead to strenghtening the human dignity of a man suffering from dementia in residential facilities. To be more illustrative the work includes casuistics and examples from practice. In the introduction I concisely outline the reality of seniors in residential facilities. The work then continues with the description of dementia as an illness, its causes, stages and typology. Further part of the work is trying to view the dignity through Kant's philosophy, human rights documents and christian perspective. Further is the comparison of professional ethic codexes of helping personnel. Practical part of this work is a questionnaire investigation. This investigation is evaluated with the help of graphic representations and the analysis of individual aspects of the answers. Further there is an interview with a catholic priest working in the hospital aftercare focusing on human dignity mapping from a hospital caplan's point of view. Interview with a social worker... ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Výborně
6530 . ‡alidská důstojnost ‡ademence ‡asenioři ‡adotazníkové šetření
7001 . ‡aMilfait, René ‡4ths
7001 . ‡aKříž, Bořivoj ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bJabok
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/135581 ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK)
910 . ‡aABG312
901 . ‡a18356 ‡bCZ-PrJAB ‡c18356 ‡tbiblio
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje