Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Teologickoetické aspekty utvářející život lidí s Alzheimerovou chorobou : bakalářská práce

Hladíková, Hana (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René, 1966- (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Svobodová, Zuzana (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2053 424480036206 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 83 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2015

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Datum obhajoby: 26-01-2015
Na titulním listu uvedeno vročení 2014, práce odevzdána v prosinci 2014
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Výsledné hodnocení: Výborně
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.: Bakalářská práce s názvem: Teologickoetické aspekty utvářející život lidí s Alzheimerovou chorobou se zaměřuje na osoby s Alzheimerovou chorobou, na zacházení s nimi, na postoje vůči této nemoci ve společnosti a na přístup k ní. Cíl bakalářské práce spočívá v komplexním pohledu na toto onemocnění a výše uvedené zaměření z hlediska odpovídajících teologicko-etických aspektů, které zahrnou aspekty individuální, mezi-osobní i sociální teologické etiky. Práce konstatuje, že každý člověk s Alzheimerovou chorobou i přes dopady nemoci na něho a jeho okolí, neztrácí svou důstojnost a má proto právo na lidsky důstojné zacházení. Teologicko-etická reflexe obsahuje trojkrok: vidět- posoudit- jednat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: Alzheimerova choroba demence teologická etika lidská důstojnost lidská práva
LDR 02932ntm a22003137a 4500
00119425
003CZ-PrJAB
00520150218113232.0
008150216s2015 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CZ PrCU)001924426
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312
072 7. ‡a27-4 ‡xPraktická teologie. Morální teologie ‡2Konspekt ‡95
1001 . ‡aHladíková, Hana ‡4dis
24510. ‡aTeologickoetické aspekty utvářející život lidí s Alzheimerovou chorobou : ‡bbakalářská práce / ‡cHana Hladíková ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Zuzana Svobodová
24633. ‡aTheological and Ethical Aspects Shaping the Lives of People with Alzheimer's disease
260 . ‡aPraha : ‡bUniverzita Karlova v Praze, ‡c2015
300 . ‡a83 s. ; ‡c30 cm
500 . ‡aDatum obhajoby: 26-01-2015
500 . ‡aNa titulním listu uvedeno vročení 2014, práce odevzdána v prosinci 2014
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
520 . ‡aBakalářská práce s názvem: Teologickoetické aspekty utvářející život lidí s Alzheimerovou chorobou se zaměřuje na osoby s Alzheimerovou chorobou, na zacházení s nimi, na postoje vůči této nemoci ve společnosti a na přístup k ní. Cíl bakalářské práce spočívá v komplexním pohledu na toto onemocnění a výše uvedené zaměření z hlediska odpovídajících teologicko-etických aspektů, které zahrnou aspekty individuální, mezi-osobní i sociální teologické etiky. Práce konstatuje, že každý člověk s Alzheimerovou chorobou i přes dopady nemoci na něho a jeho okolí, neztrácí svou důstojnost a má proto právo na lidsky důstojné zacházení. Teologicko-etická reflexe obsahuje trojkrok: vidět- posoudit- jednat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aBachelor work entitled: theological and ethical aspects shaping the lives of people with Alzheimer's disease focuses on people with Alzheimer's disease, handling, processing, and attitudes towards this disease in society and access it. Aim of this work is the general view on this disease and the aforementioned focus in terms of adequate theological and ethical aspects, which include aspects of individual, inter-personal and social theological ethics. Bachelor work observe, that every person with Alzheimer's disease through the consequences for him and his surroundings does not lose its dignity, and therefore has the right to humane treatment. Theological and ethical reflection contains three steps: see – evaluate - act. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Výborně
6530 . ‡aAlzheimerova choroba ‡ademence ‡ateologická etika ‡alidská důstojnost ‡alidská práva
7001 . ‡aMilfait, René, ‡d1966- ‡4ths
7001 . ‡aSvobodová, Zuzana ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bJabok
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/135654 ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK)
910 . ‡aABG312
901 . ‡a19425 ‡b ‡c19425 ‡tbiblio
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje