Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPsychologické aspekty integrace dítěte se SMA na druhém stupni základní školy : bakalářská práce / Karla Šponarová ; vedoucí práce Lucie Hubertová ; oponent práce Jan Dočkal

Šponarová, Karla (Autor diplomové práce nebo disertace). Hubertová, Lucie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Dočkal, Jan (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2065 424480036911 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 75 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 24-06-2015
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Bakalářská práce sleduje psychologické aspekty integrace dospívající dívky se spinální svalovou atrofií na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá vymezením sociálně-psychologického prostředí integrace na základní škole; podává obecné informace o spinální svalové atrofii (SMA) se zaměřením na fyzickou aktivitu a funkční schopnosti dospívajícího dítěte se SMA, dále se zabývá osobností dospívajícího dítěte trpící progredujícím nevyléčitelným onemocněním, jeho komunikací s ostatními lidmi a tématem smrti z pohledu těžce nemocného dospívajícího dítěte. Praktická část obsahuje kazuistiku integrace čtrnáctileté dívky s diagnostikovanou SMA I.–II. typu se zaměřením na psychicky náročné situace a na jejich základě diskuzi o vhodných opatřeních. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
My bachelor thesis analyzes the psychological aspects of integration of a teenage girl with spinal muscular atrophy at the secondary level education. The theoretical part is aimed at defining the socio- psychological environment of integration in a common elementary school, and provides general information on spinal muscular atrophy (SMA), with a focus on physical activity and functional capacity of a teenage child with the disease. The thesis discusses the personality of a teenage child suffering from an incurable progressive disease, her communications with other people and the topics of terminal stages including death from the perspective of an adolescent and seriously ill child. The practical part of the thesis deals with a case study of a fourteen year old girl diagnosed with SMA types I. and II., and it is followed by a discussion on appropriate measures. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: spinální svalová atrofie (SMA) nevyléčitelné choroby dospívající děti psychická zátěž komunikace integrace umírání

Doplňkové zdroje