Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí : bakalářská práce

Vavřinová, Martina (Autor diplomové práce nebo disertace). Janečková, Hana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jarolímová, Eva (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok) (Zobrazit)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2106 424480037218 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: regular print
    159 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Datum obhajoby: 07-09-2015
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Výsledné hodnocení: Výborně
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.: Bakalářská práce s názvem Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí se zabývá problematikou rodinných příslušníků, kteří se rozhodli pečovat o blízkého člověka s demencí v domácím prostředí. V teoretické části práce je charakterizován syndrom demence a jeho příznaky, popsána jednotlivá stadia onemocnění a s nimi související rozdílné potřeby nemocných. Následuje kapitola věnovaná roli rodinných pečujcích. Dále jsou zmapovány aktuálně dostupné možnosti podpory a pomoci osobám trpícím demencí a jejich rodinným pečujícím a některé právní otázky, které jsou s touto problematikou spojené. Praktickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, v jehož rámci jsou analyzovány rozhovory s deseti rodinnými pečujícími, kteří se starají ( nebo se v nedávné době starali ) o blízkou osobu v různé fázi onemocnění demencí. Cílem výzkumu bylo zjistit, s jakými problémy se rodinní pečující nejčastěji potýkají, co jim způsobuje největší obtíže, co naopak vnímají jako pomoc, kde získávali informace o nemoci, službách, finanční podpoře. Pečující byli dotazováni jak využívají služby, které jsou k dispozici, jak jsou s nimi spokojeni, zda jsou pro ně dostupné a jaké služby či jakou další pomoc by uvítali. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: demence rodinná péče sociální služby zdravotní služby poradenství
Souhrn: Bakalářská práce s názvem Možnosti podpory rodin pečujících o člověka s demencí se zabývá problematikou rodinných příslušníků, kteří se rozhodli pečovat o blízkého člověka s demencí v domácím prostředí. V teoretické části práce je charakterizován syndrom demence a jeho příznaky, popsána jednotlivá stadia onemocnění a s nimi související rozdílné potřeby nemocných. Následuje kapitola věnovaná roli rodinných pečujcích. Dále jsou zmapovány aktuálně dostupné možnosti podpory a pomoci osobám trpícím demencí a jejich rodinným pečujícím a některé právní otázky, které jsou s touto problematikou spojené. Praktickou část práce tvoří kvalitativní výzkum, v jehož rámci jsou analyzovány rozhovory s deseti rodinnými pečujícími, kteří se starají ( nebo se v nedávné době starali ) o blízkou osobu v různé fázi onemocnění demencí. Cílem výzkumu bylo zjistit, s jakými problémy se rodinní pečující nejčastěji potýkají, co jim způsobuje největší obtíže, co naopak vnímají jako pomoc, kde získávali informace o nemoci, službách, finanční podpoře. Pečující byli dotazováni jak využívají služby, které jsou k dispozici, jak jsou s nimi spokojeni, zda jsou pro ně dostupné a jaké služby či jakou další pomoc by uvítali. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The bachelor thesis named "Possibilities of support to families taking care of family member suffering from dementia" deals with the issue of people who decided to provide family members suffering from dementia with a care in a home environment. Characterisation of dementia syndrome and its symptoms, description of particular stages of disease and their consequences in specific needs of patients are mentioned in theoretical part. Next chapter is dedicated to the role of family caregivers. Available possibilites of support and help to people suffering from dementia and their caregivers and some legal issues connected with this question are mapped next. Practical part of the thesis comprises qualitative research analyzing interviews with 10 family caregivers who decided to provide home care to a family member suffering from dementia in different stages of disease. Determining the problems family caregivers are facing and identification of purposes of the most severe difficulties and sources of help were the main aim of this research. Family caregivers were asked how they use available services, how satisfied they are with them, what is the accessibility of supporting services and which potentially helpful services are not available for them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje