Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Psychosociální problematika dětí s vrozeným zrakovým postižením : bakalářská práce

Hloušková, Jitka (Autor diplomové práce nebo disertace). Hubertová, Lucie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Dočkal, Jan (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2103 424480037203 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: regular print
    63 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Datum obhajoby: 10-09-2015
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Výsledné hodnocení: Dobře
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.: V mé práci se z dostupné literatury zabývám problematikou dětí s vrozeným zrakovým postižením. Od světové historie, kde zaznamenávám první zmínky o tomto postižení a reakcích na něj, se postupně dostávám do současného stavu v České republice a k systémové pomoci, speciálně pak Rané péči. Na to navazuje stručný přehled kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, které mají v životě handicapovaných dětí (i dospělých) nezastupitelné místo a velmi jim usnadňují každodenní život. V další kapitole se pak zabývám klasifikací a charakteristikou jednotlivých zrakových postižení, kde zmiňuji nejčastější vrozené vady oka, jejich příčiny a rozdělení do skupin. Následně uvádím specifické potřeby těchto dětí, kde podrobněji rozebírám jejich osobnostní vývoj, komunikaci, hry a hračky, prostředí, zvláštní potřeby podle věku, a také ve vzdělávání na školách. Zde se detailněji zaměřuji na pojem integrace a především na specifika raného a předškolního věku, ale pro ucelenost práce popisuji i další období. Zdůrazňuji také důležitost rodiny a její vliv, a také jak se dítě vyrovnává se svou vadou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Dobře
Téma: zrakové postižení vrozené vady specifické potřeby integrace vzdělávání raná péče
LDR 04002ntm a2200349 i 4500
00123307
003CZ-PrJAB
00520190122151824.0
007ta
008151001s2015 xr |||||r|||||||||||cze|d
035 . ‡a(CZ PrCU)002026654
040 . ‡aABD162 ‡bcze ‡dABG312 ‡erda
072 7. ‡a316.3 ‡xGlobální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny ‡2Konspekt ‡918
1001 . ‡aHloušková, Jitka ‡4dis
24510. ‡aPsychosociální problematika dětí s vrozeným zrakovým postižením : ‡bbakalářská práce / ‡cJitka Hloušková ; vedoucí práce Lucie Hubertová ; oponent práce Jan Dočkal
24633. ‡aPsychosocial Problems of Children with an Inborn Visual Impairment
264 0. ‡c2015
300 . ‡a63 stran ; ‡c31 cm
336 . ‡atext ‡btxt ‡2rdacontent
337 . ‡abez média ‡bn ‡2rdamedia
338 . ‡asvazek ‡bnc ‡2rdacarrier
500 . ‡aDatum obhajoby: 10-09-2015
502 . ‡aBakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
520 . ‡aV mé práci se z dostupné literatury zabývám problematikou dětí s vrozeným zrakovým postižením. Od světové historie, kde zaznamenávám první zmínky o tomto postižení a reakcích na něj, se postupně dostávám do současného stavu v České republice a k systémové pomoci, speciálně pak Rané péči. Na to navazuje stručný přehled kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, které mají v životě handicapovaných dětí (i dospělých) nezastupitelné místo a velmi jim usnadňují každodenní život. V další kapitole se pak zabývám klasifikací a charakteristikou jednotlivých zrakových postižení, kde zmiňuji nejčastější vrozené vady oka, jejich příčiny a rozdělení do skupin. Následně uvádím specifické potřeby těchto dětí, kde podrobněji rozebírám jejich osobnostní vývoj, komunikaci, hry a hračky, prostředí, zvláštní potřeby podle věku, a také ve vzdělávání na školách. Zde se detailněji zaměřuji na pojem integrace a především na specifika raného a předškolního věku, ale pro ucelenost práce popisuji i další období. Zdůrazňuji také důležitost rodiny a její vliv, a také jak se dítě vyrovnává se svou vadou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bPlný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK ‡8cze
520 . ‡aI'm dealing with the problems of a children with an inborn visual impairment from availible literature in my work. From world history, where I detect the first mentions about the disability and some reactions to it, I'm gradually getting in a time into the current situation and systems support in the Czech Republic, especially I mentionan an Early intervention. This topic is followed by a brief overview and some history of the compensatory tools for the visually impaired, which has an irreplaceable place in the life of disabled children (adults too) and it's very helping to them in a daily life. In a next chapter I deal with the classification and characteristics of particular visual impairment where I mention the most common birth defects of the eye, then their causes and division into the groups. Then I mention the specific needs of these children where I analyze their personal development, communications, plays and toys, environment, special needs according to the age and also education at schools. There I make a detail focus on the concept of integration and specifics of early and preschool age mainly, but also I describe other terms for the integrity of my work. I also emphasize the importance of the family and its influence and the ways how child copes with the defect. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ‡bFull text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU ‡8eng
5268 . ‡aPastorační a sociální práce
52681. ‡aSociální práce
586 . ‡aVýsledné hodnocení: Dobře
6530 . ‡azrakové postižení ‡avrozené vady ‡aspecifické potřeby ‡aintegrace ‡avzdělávání ‡araná péče
7001 . ‡aHubertová, Lucie ‡4ths
7001 . ‡aDočkal, Jan ‡4opn
7102 . ‡aUniverzita Karlova. ‡bEvangelická teologická fakulta
850 . ‡aETF
85641. ‡uhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/135563 ‡yZobrazení plného textu (Repozitář závěrečných prací UK)
910 . ‡aABG312
901 . ‡a23307 ‡b ‡c23307 ‡tbiblio
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Doplňkové zdroje