Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Riziko zneužití moci osobami pečujícími o seniory v domově pro seniory : bakalářská práce

Vršanská, Ivana (Autor diplomové práce nebo disertace). Bícová, Ráchel (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heřmanová, Alena (Oponent). Univerzita Karlova. Katedra pastorační a sociální práce (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen) (Zobrazit)
  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2141 424480038067 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 86 stran : přílohy ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka: Datum obhajoby: 27-01-2016
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Výsledné hodnocení: Výborně
Poznámka o disertaci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.: Tato práce se zabývá charakteristikou práce se seniory v domově pro seniory z pohledu zneužití moci osobami pečujícími o seniory. V práci se snažím nastínit problematiku a hledám pomyslné hranice, kam až vztah obou stran může zajít. Snažím se odpovědět na otázku: "Uvědomují si pracovníci v přímé péči možnost zneužití moci nad seniorem, se kterým pracují?" Teoretická část se snaží nastínit problematiku včetně vymezení pojmů, praktická část se pak zabývá zkoumáním, zdali si pečující osoby uvědomují svoji moc, kterou nad seniory mají a zdali mají tuto zkušenost ve své praxi. Tato část práce byla založena na kvalitativním výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů s 11 pečovatelkami a 6ti klienty domova ve Vsetíně. Všem účastníkům byla zaručena anonymita. Z těchto rozhovorů byly vytvořeny krátké výstupy uvedeny na konci práce. Na závěr práce je v malém rozsahu připojeno i několik doporučení a návrhů, jak eliminovat rizikové chování u seniorů, či jak předcházet rizikovým situacím. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: senioři
domovy pro seniory
zneužití dominantního postavení
sociální práce
bakalářské práce
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1 Preferovaná knihovna: Katalog Evergreen?

Doplňkové zdroje