Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguBiblické motivy ve fotografii vybraných umělců : bakalářská práce / Petra Česal Bigasová ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Gabriela Tůmová

Česal Bigasová, Petra (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav, 1960- (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Tůmová, Gabriela (Oponent). Univerzita Karlova. Katedra pastorační a sociální práce (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2138 424480038065 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 62 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 27-01-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Bakalářská práce pod názvem "Biblické motivy ve fotografii vybraných umělců" je teoretickou prací, mapující tvorbu pětice vybraných současných českých fotografů, kteří ve svých fotografických dílech mají parafráze symbolů, osob či dějů, jež můžeme naleznout v Bibli. Jmenovitě jsou v této bakalářské práci použita fotografická díla od fotografů Ivana Pinkavy, Václava Jiráska a Martina Findeise, Jana Saudka a Petry Hajduchové, kteří působí na současné české fotografické scéně. Fotografie jakožto médium současnosti může být pro svou oblíbenost využita i na poli vzdělávacím či terapeutickém, do bakalářské práce je tedy zahrnut i praktický přesah využití fotografií s biblickým tématem v rozhovorech či terapii. Práce také předkládá čtenáři vznik a rozvoj fotografie, ojedinělost fotografických obrazů a vnímání fotografie jako uměleckého díla. Zároveň bakalářská práce pojednává o biblických tématech, které je možné spatřit v průběhu dějin v různých uměleckých stylech, biblická témata užitá v umění malířském a sochařském, biblická témata užitá ve fotografii v minulosti i dnes Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The thesis called "Biblical themes in photography of particular artists" is a theoretical work which is maping creation of five contemporary Czech photographer who has in their photographs paraphrases of symbols, persons or actions which we can find in the Bible. Concretely are in this thesis used photographic works of Ivan Pinkava, Vaclav Jirasek and Martin Findeis, Jan Saudek and Petra Hejduchova, which are present at the contemporary Czech photography scene. The photography as a medium of presence could be for its popularity used also in the field of education or therapy. Therefore the practical overlap the photographs with biblical themes in dialogues and therapies are used in this thesis as well. The thesis also submitted to the reader the formation and development of the photography itself. The uniqueness photographic pictures and perception of photography as an artistic work is mentioned. At the end the thesis deals about biblical themes which can be found in different arts styles, such as biblical themes used in painting and sculpture art and biblical themes used in photography in the past and currently. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: Bible
biblické motivy
fotografie
bakalářské práce

Doplňkové zdroje