Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguTerapeutický přístup k dětem s poruchou autistického spektra : bakalářská práce / Adéla Zimová ; vedoucí práce Marie Ortová ; oponent práce Anna Klimešová

Zimová, Adéla (Autor diplomové práce nebo disertace). Ortová, Marie (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Klimešová, Anna (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2181 424480038969 Absolventské práce Volné -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 59 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 08-09-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem poruchy autistického spektra. V práci se zaměřuji na problémové chování, se kterým se děti s PAS často potýkají. Jsou zde uvedeny již známé terapeutické techniky a pomůcky, které pomáhají problémové chování kompenzovat a reedukovat. Cíl práce je zaměřen na to, jak funguje Open Therapy of Autism Romany Straussové na snížení projevů problémového chování. Tato metoda je zde popsána a prakticky zkoumána. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je obecný popis autismu, je zde popsáno problémové chování a příčiny jeho vzniku. Dále jsou představeny již známé terapeutické techniky. Praktická část je věnována popisu metody OTA Romany Straussové. Jsou zde uvedeny dvě kazuistiky chlapců, kteří tuto terapii navštěvovali. Pomocí kazuistik je představeno, jak tato metoda funguje na snížení problémového chování, s kterým chlapci do terapie nastoupili. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
My thesis describes autistic spectrum disorder, especially I focused on behaviour problems of children with PAS. I described therapeutic techniques and tools that help compensate the behavior problems and reeducate them. The main part of my thesis is based on the evaluation of "Romana Strauss's Open Therapy" method. This method is described and practically investigated. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is a general description of autism, where I tried to describe problematic behavior, its causes and other well known therapeutic techniques. The practical part is dedicated to the description od Romana Strauss's method. There are two main cases shown in the thesis. Cases of two boys, who attended this therapy. With presented results of these case studies, i tried to evaluate, how his method works. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: autismus terapie behaviorální analýza

Doplňkové zdroje