Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguŽák s problémovým chováním : cesta institucionální pomoci / Stanislav Bendl, Jaroslava Hanušová, Marie Linková

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok PeS-5.5 424480039637 Odborná literatura Volné -

Detaily záznamu

  • ISBN: 978-80-7387-703-3
  • Fyzický popis: 108 stran ; 20 cm
  • Vydání: 1. vydání
  • Nakladatel Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2016

Údaje o obsahu

Poznámka o bibliografii apod.:
Obsahuje bibliografii
Souhrn apod.:
Problémové chování žáků patří ke každodenní realitě škol a školských zařízení. Každý pedagogický pracovník by měl mít o tomto chování a možnostech nápravy alespoň základní povědomí. K němu patří i znalost systému, který v naší zemi zajišťuje institucionální pomoc při řešení problémového chování, ať už jde o záškoláctví, šikanu, vandalismus, zneužívání návykových látek či jiné nežádoucí jevy. Profesionální intervence není jednoduchá a často se na ní podílí více odborníků či zařízení. Legislativní rámec, ve kterém tento systém existuje, se však pochopitelně mění, a proto se proměňuje i ona cesta institucionální pomoci. Právě s tím by měl čtenář k předložené publikaci přistupovat a případné změny, o nichž informují odborná periodika, registrovat. Nakladatelská anotace. Kráceno.
Současný systém institucionální pomoci s cílem poskytnout vychovatelům základní přehled.
Téma: problémoví žáci
rizikové chování
krizová intervence > Česko
výchovné poradenství > Česko
instituce a organizace > Česko
trestní odpovědnost mladistvých > Česko
problem pupils
risk behavior
crisis intervention > Czechia
educational counseling > Czechia
institutions and organizations > Czechia
criminal liability of juveniles > Czechia
Žánr: kolektivní monografie
collective monographs

Doplňkové zdroje