Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPříběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti : bakalářská práce / Veronika Jarosilová ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Jan Roskovec

Jarosilová, Veronika (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Roskovec, Jan (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Instituce udělující titul).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Katalog Evergreen)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2312 424480041040 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 48 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 26-06-2018
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce s názvem "Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu knihy Rút, srovnání některých jejích interpretací a aplikaci na sociální problematiku dnešní společnosti. Ačkoli se jedná o krátkou knihu, její význam je nezanedbatelný. Židé ji dokonce předčítají v synagogách při svátku týdnů, známém jako letnice. Patří tedy mezi pět svátečních svitků. Některá obecná fakta o knize, jako doba jejího vzniku, jsou stále předmětem diskuze. Mezi interpretacemi knihy srovnávanými v této práci však nejsou velké rozdíly. Autoři se shodují na nadějeplném poselství s výzvou k víře v Boha a lásce k druhým. Kniha Rút může být inspirativní pro témata individualismu a lhostejnosti, předsudků nebo péče o seniory. Je to kniha plná laskavosti, velkorysosti, rodinné soudržnosti a vzájemné solidarity. Klíčová slova: interpretace, inspirace, láska, naděje, solidarita, víra Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor thesis entitled "The Story of Biblical Ruth and Its Inspiration for Social Issues of Today's Society" is focused on the analysis of the book Ruth, comparison of some of its interpretations and application on social issues of today's society. Although it is a short book, its importance is not negligible. The Jews even read it in the synagogues during the feast of weeks known as Pentecost. Thus, it belongs among the five festive scrolls. Some general facts about the book, like its origins, are still being discussed. There are, however, no great differences between the interpretations of the book compared in this thesis. The authors agree on a hopeful message with the call to faith in God and love for others. The Book of Ruth can be inspiring on issues of individualism and indifference, prejudice or care for the elderly. It is a book full of kindness, generosity, family cohesion and mutual solidarity. KEYWORDS: faith, hope, interpretation, inspiration, love, solidarity Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: láska naděje solidarita víra

Doplňkové zdroje