[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 1645
    Title: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci :sborník z kolokvia centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
    Author: Karfíková, Lenka
    Publication Info: Centrum pro studium demokracie a kultury 2003
    Item Type: Manuscript language material

[ Zpět na záznam ]