[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 19427
    Title: Prevence a řešení šikany na základních školách: Zkušenosti školních metodiků prevence z jaroměřských škol :bakalářská práce /
    Author: Voltrová, Anežka
    Publication Info: Univerzita Karlova v Praze, 2015
    Item Type: Manuscript language material

[ Zpět na záznam ]